IPN Kr 243/15

IPN Kr 243/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 243/15
Opis zawartości
Tytuł

Melchior Wańkowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich, Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1979

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
47
Miejsce przechowywania