IPN Wr 209/1

IPN Wr 209/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/1
Opis zawartości
Tytuł

Abramski Jan, Żywiecki Ryszard, Katyń, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Warszawa

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk zwarty

Liczba tomów
1
Liczba stron
21