IPN Wr 7/6

IPN Wr 7/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 7/6
Opis zawartości
Tytuł

Rozkazy personalne, tygodniowe i grupowe władz zwierzchnich dot. zagadnień organizacyjnych, m.in. działalności szkoleniowej i sportowej, umundurowania, poszukiwania zaginionych członków SA, kar dyscyplinarnych, zarządzeń kierownictwa NSDAP, przygotowań do obchodów Reichsparteitag w Norymberdze

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1933
Data końcowa
1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
91