IPN Kr 697/6

IPN Kr 697/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 697/6
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie identyfikowane jako związane z działalnością Mieczysława Kozłowskiego "Żbika", "Bunta" w podziemiu niepodległościowym (1945-1946).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania