IPN Kr 803/6

IPN Kr 803/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 803/6
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie z okresu służby wojskowej Ludwika Sobalskiego wraz z jego karykaturą oraz fotografią pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania