IPN Lu 175/234

IPN Lu 175/234

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 175/234
Opis zawartości
Tytuł

NSZZ „Solidarność Chłopska”. Rejestr pobranych kluczy z 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania