IPN Lu 223/1

IPN Lu 223/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 223/1
Opis zawartości
Tytuł

Wykaz mieszkańców wsi Kopina zamordowanych przez Niemców w latach 1940-1943 sporządzony przez Mieczysława Fijewskiego w 2007 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2007
Data końcowa
2007
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
3
Miejsce przechowywania