IPN Kr 719/55

IPN Kr 719/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/55
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rejestracja prelekcji prof. Dory Kacnelson w Krakowie dotyczącej sytuacji Polaków mieszkających na terytorium byłego ZSRR oraz archiwów sowieckich.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1992
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania