IPN Kr 719/13

IPN Kr 719/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/13
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Marią Siwiec oraz Elżbietą Siwiec-Szabaga w Przemyślu w dn. 26-10-1989 r. dotycząca historii rodziny Marii i Ryszarda Siwców oraz rejestracja odczytu testamentu Ryszarda Siwca przez Marię Siwiec.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania