IPN Ol 123/10

IPN Ol 123/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ol 123/10
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka z wizerunkiem godła państwowego i napisem „Solidarność”. Projekt H. Pejchert, matryca M. Wojtkowski.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
1
Miejsce przechowywania