IPN Lu 85/17

IPN Lu 85/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 85/17
Opis zawartości
Tytuł

Odpis zapisków z książeczki do nabożeństwa Wiktora Siła-Nowickiego sporządzony przez Janinę z Siła-Nowickich Szczepkowską-Szydłowską.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
7
Miejsce przechowywania