IPN Lu 85/15

IPN Lu 85/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 85/15
Opis zawartości
Tytuł

Oświadczenie Janiny z Siła-Nowickich Szczepkowskiej-Szydłowskiej dotyczące osoby mecenasa Władysława Siła-Nowickiego i jego powiązań z gospodarstwem w Wylągach.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania