IPN Wr 424/1

IPN Wr 424/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 424/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie oficerów Policji II RP m.in. gen. Zyndrama Maszkowskiego i insp. Władysława Goździewskiego /wydruk skanów fotografii/, nota biograficzna dot. Stanisława Goździewskiego wydrukowana w "Zeszytach Wojnickich" /kserokopia/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2