IPN Kr 386/17 t. 2

IPN Kr 386/17 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 386/17 t. 2
Sygnatura wytwórcy
Sa.IV/55/10/54
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące wywłaszczenia nieruchomości w gminie katastralnej Kraków-Bieńczyce na rzecz skarbu państwa.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
308
Miejsce przechowywania