IPN By 854/22

IPN By 854/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 854/22
Opis zawartości
Tytuł

"Tygodnik Radiowy" numer specjalny 22, 30 marzec 1945 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Opis

Gazeta w całości poświęcona Powstaniu Warszawskiemu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania