IPN By 854/11

IPN By 854/11

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/11
File description
Title

"Tygodnik Radiowy" nr 11, 22-29 grudzień 1944 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Abstract

Gazeta przedstawia między innymi: sytuację na frontach, uznanie przez Francję PKWN oraz zaostrzające się konflikty społeczne w Grecji.

Dates
Starting date
1944
Closing date
1944
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
4
Place of storage