IPN Kr 731/1

IPN Kr 731/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 731/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (NZS AWF) z lat 1980-1982.

Opis

Jednostka archiwalna zawiera również dokumenty wytworzone w ramach innych komórek organizacyjnych Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
137
Miejsce przechowywania