IPN Gd 896/92

IPN Gd 896/92

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 896/92
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze: Przegląd Wiadomości Agencyjnych, nr 17 (98) z dnia 29-04-1987 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania