IPN Wr 209/3

IPN Wr 209/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/3
Opis zawartości
Tytuł

Bieńkowski Władysław, 13 grudnia 1981, Niezależna Oficyna Wydawnicza "Bis", Warszawa 1983.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1