IPN Kr 144/4

IPN Kr 144/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 144/4
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące działalności społecznej i opozycyjnej NSZZ "Solidarność" w Krakowie w latach 1984-1989.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) Skład Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" (stan na 02-11-1987 r.); 2) "Informacja. Biuletyn Komisji ds. Interwencji i Praworządności", 1987-1988, nr 1-25; 3) Komunikaty Małopolskiej Komisji Interwencji i Praworządności, 1987, nr 2, 1989, nr 8-9; 4) Wykaz osób pobitych w czasie pacyfikacji strajku w Kombinacie Metalurgicznym HiL z 4/5-05-1988 r.; 5) Sprawozdanie ze spotkania Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" z dn. 16-01-1987 r.; 6) Ankieta Fundacji Ośrodka KARTA dla Wiesława Zabłockiego z dn. 16-12-1999 r.; 7) Odpowiedź W. Zabłockiego na ankietę Ośrodka KARTA, Kraków 19-12-1999 r.; 4) Program seminarium organizowanego przez Ruch "Wolność i Pokój" Warszawa 07 - 09-05-1987 r.; 5) Zaproszenia i uchwały w związku z Międzynarodową Konferencją Praw Człowieka zorganizowaną przez Komisję ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" oraz Ruch "Wolność i Pokój" w Krakowie w dn. 25-28-08-1988 r.; 6) Ulotka informacyjna o tygodniu więźnia politycznego; 7) Wykaz osób ukaranych grzywnami przez kolegium I instancji w 1987 r.; 8) Przebieg demonstracji w dniach 23 - 24-03-1989 r. w Krakowie; 9) Projekt statutu Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Pomocy Więzionym w liście do prezydenta m. Krakowa Tadeusza Salwy z dn. 29-03-1984 r.; 10) List do J.E. Kardynała Franciszka Macharskiego z wykazem więźniów politycznych (w tym lista uwięzionych w okresie od 07-07 do 04-09- 1986 r.); 11) List do Zbigniewa Fijaka z Komitetu Helsińskiego w Polsce; 12) Sprawozdanie Zbigniewa Fijaka z rozmów przeprowadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie, Kraków w dn. 25-09-1989 r. ; 13) Raport w sprawie sytuacji więźniów politycznych w Zakładzie Karnym Braniewo; 14) Wykaz osób, których sprawy rozpatrywało Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku w związku z wydarzeniami 03-05-1984 r.; 15) Protest w sprawie Marka Adamkiewicza skazanego na 2,5 roku pozbawienia wolności za odmowę złożenia przysięgi wojskowej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
189
Miejsce przechowywania