IPN Ka 893/10

IPN Ka 893/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/10
Opis zawartości
Tytuł

Prasa oficjalna z okresu PRL: „Trybuna Robotnicza” – dziennik organ PZPR wydanie z 02-09-1980 r. i 14-12-1981 r., „Dziennik Zachodni” wydanie z 04-09-1980 r., fragmenty tygodnika „Katolik” z 1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1