IPN Gd 1116/14

IPN Gd 1116/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1116/14
Opis zawartości
Tytuł

Fotomontaż fotografii uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Chemii Technicznej w Krakowie w latach 1941-1943

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania