IPN BU 3851/1

IPN BU 3851/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3851/1
Opis zawartości
Tytuł

Studio Solidarność z Lechem Wałęsą.

Opis

Gdańsk. Stocznia Gdańska, sala konferencyjna. Spotkanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy). Spotkanie dotyczące spraw organizacyjnych i programowych. Na kasecie zapisany jest także materiał nie związany z tematem jednostki, Telewizyjny Kurier Warszawski. Czas nagrania około 03:04:57.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania