IPN Sz 849/1

IPN Sz 849/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 849/1
Opis zawartości
Tytuł

List z 27-04-1947 r. napisany przez Władysława Dubielaka do rodziców Henryka Józwika opisujący śmierć ich syna w wyniku potyczki z funkcjonariuszami UB w okolicach miejscowości Dobrzyków.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1