IPN Sz 820/1

IPN Sz 820/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 820/1
Opis zawartości
Tytuł

Karta pracy Edwarda Blumensteina oraz kopia odpisu: Arbeitskarte (karta pracy) Edwarda Blumensteina wydana dnia 10-10-1943 r.; Kopia odpisu karty pracy Edwarda Blumensteina wytworzonego dnia 08-09-1948 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10