IPN Sz 815/1

IPN Sz 815/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 815/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Portu Szczecińskiego: Wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z 06-08-1987 r. dot. rejestracji NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Portu Szczecińskiego”; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z 13-08-1987 r.; Wniosek o rewizję postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie złożony do Sądu Najwyższego w dniu 26-08-1987 r. przez NSZZ Solidarność Pracowników Portu Szczecińskiego; Pismo NSZZ Solidarność Pracowników Portu Szczecińskiego z 26-08-1987 r. do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie; Deklaracja programowa Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1