IPN Sz 820/2

IPN Sz 820/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 820/2
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dotyczących działalności Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Urzędu Telekomunikacji w Gryficach: Pismo Dyrektora Urzędu Telekomunikacyjnego w Gryficach w sprawie skargi Ireny Łatunowicz z dnia 11-04-1979 r.; Odpowiedź Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie na skargę Ireny Łatunowicz z dnia 14-04-1980 r.; Deklaracja wstąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Łączności oraz Samorządnych Związków Zawodowych Łączności z dnia 01-09-1980 r.; Telegram z listą osób popierających żądania NSZZ „Solidarność”; protokół z zebrania NSZZ „Solidarność” z dnia 04-11-1980 r.; Lista obecności z zebrania NSZZ „Solidarność” z dnia 04-11-1980 r.; Telegram Komisji Koordynacyjne NZSS „Solidarność” z dnia 23-01-1981 r.; Informacja z działalności finansowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Szczecinie za I półrocze 1981 z dnia 30-06-1981 r. (dwa egzemplarze); Odpis komunikatu dotyczącego rozmów pomiędzy przedstawicielami Rady Głównej Związku Zawodowego Pracowników Łączności z Ministrem Łączności z dnia 21-08-1981 r.; Informacja dotycząca podwyżki składek ubezpieczenia rodzinnego z dnia 01-09-1981 r.; Oświadczenie Prezydium Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” z dnia 19-10-1981 r.; Oświadczenie Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” pracowników łączności z dnia 14-11-1981 r.; Oświadczenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dnia 03-12-1981 r.; Serwis informacyjny biura informacji prasowej NSZZ „Solidarność” z dnia 04-12-1981 r. (dwa egzemplarze); Oświadczenie z nadzwyczajnego zebrania plenarnego przewodniczących i członków Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”; Komunikat Prezydium Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” z dnia 08-12-1981 r.; Protokół z zebrania wyborczego Rady Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Telekomunikacji w Gryficach z dnia 10-12-1981 r.; Lista obecności z zebrania wyborczego Rady Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Telekomunikacji w Gryficach z dnia 10-12-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
35