IPN Gd 1085/268

IPN Gd 1085/268

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1085/268
Dawna sygnatura
VII Kp. 149/75, 1 Ds. 1590/74
Sygnatura wytwórcy
1827/28
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Henryk Stanisław Zalewski, imię ojca: Kazimierz, ur. 23-07-1950 r., podejrzanego o to, że w dniu 18-12-1974 r. w Gdańsku dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO podczas wykonywania przez nich czynności służbowych, w ten sposób, że rzucał w ich kierunku kamieniami, w wyniku czego jeden funkcjonariusz został uderzony kamieniem, co spowodowało u niego obrażenia ręki, tj. pod zarzutem z art. 234 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 59 § 1 kodeksu karnego. Zatrzymany dnia 18-12-1974 r., aresztowany dnia 20-12-1974 r., zwolniony dnia 23-05-1975 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1974
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania