IPN Kr 731/10

IPN Kr 731/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 731/10
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) oraz różnych jednostek terenowych NSZZ "Solidarność" z lat 1980-1982.

Opis

Materiały zgromadzone przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania