IPN Kr 870/1

IPN Kr 870/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 870/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały historyczne dotyczące losów więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück w czasie II wojny światowej dot. Maria Zamarska, imię ojca: Franciszek, ur. 03-10-1889 r.

Opis

Życiorys za lata 1939-1942; relacja historyczna dot. uwięzienia w latach 1942-1945 w VII Forcie w Poznaniu, a następnie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück; lista nazwisk straconych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück; pisma i in. dokumentacja dotycząca pobytu w obozie Czerwonego Krzyża w Szwecji w latach 1945-1947; zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatryjacyjnego, poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego i in.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania