IPN Ka 454/140 p.d. A

IPN Ka 454/140 p.d. A

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/140 p.d. A
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia i dokumenty osobiste dotyczące Władysława Wojtczaka i jego rodziny, m.in.: zdjęcia legitymacyjne, zdjęcia z okresu służby w PSZ na Zachodzie (Bliski Wschód, Jerozolima, Włochy ?, Szkocja), kartka bożonarodzeniowa wysłana ze Szkocji w 1946 r., zdjęcia rodzinne powojenne wykonane w Sosnowcu, książeczka wojskowa, portret Józefa Wojtczaka w rosyjskim mundurze z okresu wojny rosyjsko-japońskiej

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1