IPN Wr 458/15

IPN Wr 458/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/15
Opis zawartości
Tytuł

"Pamiętnik Wileński 1924-1944" Czesława Jasińskiego dot. lat 1924-1941 /materiał nieukończony/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1