IPN Wr 4/13

IPN Wr 4/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 4/13
Opis zawartości
Tytuł

Akten des Bergamts Waldenburg-Nord betreffend Gemeinschaftslager und Lagerverordnung [Akta Urzędu Górniczego Wałbrzych-Północ dot. powiązanych z kopalniami obozów pracy i przepisów związanych z ich funkcjonowaniem]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1