IPN Rz 189/14

IPN Rz 189/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 189/14
Opis zawartości
Tytuł

Plany pracy polityczno-wychowawczej w więzieniu w Przemyślu.

Opis

Okres od 28-01-1950 r. do 01-05-1956 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1956
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1