IPN Wr 3/30

IPN Wr 3/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 3/30
Sygnatura wytwórcy
4/24
Opis zawartości
Tytuł

Skorowidz do księgi głównej więźniów za 1953 r.

Opis

Skorowidz zawiera pojedyncze wpisy dot. więźniów przyjętych w latach 1951-1952

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1953
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1