IPN Ld 0106/11

IPN Ld 0106/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 0106/11
Dawna sygnatura
2/106
Sygnatura wytwórcy
24/83
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łodzi za lipiec-grudzień 1982 z załącznikami

Opis

Dot. m.in.: kontroli rozdziału darów zagranicznych na terenie Łodzi, funkcjonowania MPK na terenie Łodzi, działalności firm polonijno-zagranicznych na terenie woj. łódzkiego, funkcjonowania rzemiosła i handlu prywatnego, sytuacji w produkcji wojskowej, zasad rozdziału mieszkań w nowym budownictwie na 1983 r. Zał. sprawozdanie z kontroli realizacji zarządzenia w sprawie pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czasie obowiązywania stanu wojennego, informacje na temat sytuacji ekonomicznej w łódzkich przedsiębiorstwach i zakładach pracy, informacje o terminach posiedzeń WKO wraz z zakresem tematyki spotkań, plany kontroli, sprawozdanie z kontroli wyznaczonych urzędów terenowej administracji państwowej na terenie woj. łódzkiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
278
Miejsce przechowywania