IPN Ld 658/49

IPN Ld 658/49

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/49
Opis zawartości
Tytuł

Andrzej Albert, Najnowsza historia Polski. Cześć III 1945-1956, wydawnictwo Pokolenie, Warszawa 1986

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania