IPN Ld 7/36

IPN Ld 7/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/36
Dawna sygnatura
1
Opis zawartości
Tytuł

Księga główna więźniów za październik 1950-grudzień 1955

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1955
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania