IPN Wr 7/15

IPN Wr 7/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 7/15
Opis zawartości
Tytuł

Zestawienie stanu członków Batalionu I/46 SA z podziałem na miejscowości i grupy wiekowe

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1935
Data końcowa
1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
23