IPN Ld 587/2

IPN Ld 587/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 587/2
Opis zawartości
Tytuł

Postulaty Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej dotyczące zmian w strukturze i programie uczelni z załącznikami

Opis

Zał.: postulaty dotyczące zmian w strukturze i programie UŁ i AM w Łodzi z 1981 r., postulaty studentów Wydziału Farmacji AM w Warszawie z grudnia 1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania