IPN Wr 7/19

IPN Wr 7/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 7/19
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dot. spraw organizacyjnych oraz członków SA, m.in.: rodzajów meldunków, które powinny składać kompanie (Stürme), dostarczania potwierdzeń aryjskiego pochodzenia, wstępowania w szeregi Reichswehry i policji krajowej, przynależności do NSDAP, lóż masońskich, członkostwa w radach gminnych

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1923
Data początkowa
1934
Data końcowa
1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
73