IPN Ld 483/33

IPN Ld 483/33

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 483/33
Opis zawartości
Tytuł

Maszynopisy komunikatów i artykułów przeznaczonych do publikacji w prasie studenckiej Komisji Uczelnianej NZS Uniwersytetu Łódzkiego z 1988 r.

Opis

Dot. m.in.: wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., rejestracji NZS, sytuacji mniejszości polskiej w ZSRR (Litwa, Białoruś, Łotwa, Ukraina).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania