IPN Ld 591/1/CD

IPN Ld 591/1/CD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 591/1/CD
Opis zawartości
Tytuł

"Przez tajgi Sybiru, pustynię Kara-kum do armii generała Andersa" - maszynopis wspomnień Jerzego Księżniaka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
99
Miejsce przechowywania