IPN Ld 453/17

IPN Ld 453/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 453/17
Opis zawartości
Tytuł

Pismo przewodniczącego Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej do Wacława Gliszczyńskiego z dnia 18-06-1989 r.

Opis

Podziękowania dla Wacława Gliszczyńskiego za pomoc i współudział w kampanii wyborczej Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania