IPN Ld 642/53

IPN Ld 642/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/53
Opis zawartości
Tytuł

"Solidarność. Regionalna Komisja Koordynacyjna Ziemi Łódzkiej" 1982, nr 3; 1983, nr 10

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania