IPN Ld 642/31

IPN Ld 642/31

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/31
Opis zawartości
Tytuł

„Poglądy. Biuletyn informacyjny szkół wyższych i instytucji naukowych w Łodzi” 1980 nr 1, 2; 1981, nr 3-10, 12, 14

Opis

Nr 3/1980 - 2 egz., nr 4/1981 - 2 egz.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania