IPN Sz 264/150

IPN Sz 264/150

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 264/150
Dawna sygnatura
IPN GD 149/150
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe internowanego dot. Nowok Jan Wincenty, imię ojca: Alojzy, ur. 15-06-1941 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich, przeniesionego w dniu 30-12-1981 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach nr III/53, zwolniony w dniu 09-05-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
16