IPN Ka 865/109

IPN Ka 865/109

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 865/109
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Skorenko Danuta, imię ojca: Mikołaj, ur. 26-12-1940 r., skazanej za to, że w okresie od kwietnia do września 1985 r. w Katowicach i innych miejscowościach wraz z innymi drukowała nielegalne znaczki okolicznościowe i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa oraz za to, że w dniach od 06 do 07-10-1985 r. w Katowicach posiadała bez zezwolenia telewizyjny aparat nadawczy, tj. za czyny z art. 282a § 1 kk i art. 287 kk. Zatrzymana dnia 07-10-1985 r., aresztowana dnia 09-10-1985 r., skazana dnia 19-04-1986 r. Przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Katowicach od dnia 10-10-1985 r. do zwolnienia w dniu 10-09-1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
229