IPN Sz 450/7

IPN Sz 450/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/7
Former reference numbers
PN GK 254/7, SOKsz 7, 819 Pr.
Historical reference numbers
Kspec. 1022/46, V K. 19/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Lietzke Gerhard, imię ojca: Gustaw, ur. 27-12-1903 r., oskarżonemu o to, że od września 1939 r. do 1945 r. w m. Bronowice (pow. Zagórze), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, należąc do SA i wiejskiej policji, brał udział w prześladowaniu pracujących przymusowo u Niemców Polaków bijąc ich, nakładając kary pieniężne na odwiedzających się nawzajem Polaków oraz zmuszając ich do zaniechania zebrań towarzyskich w godzinach wolnych od pracy, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu PKWN z dnia 16.02.1945 r. i innych artykułów

Dates
Starting date
1946
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
86