IPN Sz 450/53

IPN Sz 450/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 450/53
Dawna sygnatura
IPN GK 254/53, SOKsz 53, 865 Pr.
Sygnatura wytwórcy
V Ds. 31/47, V K. 79/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Latzke Franz/Franciszek, imię ojca: Józef, ur. 05-03-1887 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1939 r. do 1945 r. w m. Canów (Sianów - pow. Koszalin), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, uczestniczył w charakterze członka w organizacji NSDAP czym działał na szkodę Państwa Polskiego oraz pełniąc funkcję mistrza fabrycznego w fabryce zapałek bił zatrudnionych tam robotników i zmuszał do pracy chorych, zwolnionych od pracy przez lekarza, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
93